wlbk.net
当前位置:首页 >> 瓣可以组什么词语 >>

瓣可以组什么词语

一瓣心香 yī bàn xīn xiāng 花瓣 huā bàn 瓣香 bàn xiāng 一瓣香 yī bàn xiāng 莲瓣 lián bàn 一瓣子心 yī bàn zǐ xīn 蒜瓣 suàn bàn 豆瓣 dòu bàn 瓣膜 bàn mó 瓜瓣 guā bàn

您好,“瓣”的组词(2字) 瓜瓣 根瓣 蒜瓣 花瓣 豆瓣 希望能够帮助到您,望采纳,谢谢~~~^_^

花瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 豆瓣 瓣膜 根瓣 瓜瓣 瓣胃 门瓣 尖瓣 活瓣 重瓣胃 一瓣香 蒜瓣儿 八瓣子 酱瓣草 豆瓣酱 一瓣心香 一瓣子心 七棱八瓣 七楞八瓣 豆瓣儿酱

花瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 豆瓣 瓣膜 根瓣 瓜瓣 瓣胃 八瓣子 门瓣 尖瓣 活瓣 酱瓣草 重瓣胃 一瓣香 一瓣子心 蒜瓣儿 豆瓣酱 一瓣心香 一瓣子心 七棱八瓣 七楞八瓣 豆瓣儿酱

蒜瓣 瓣膜 瓣胃 肛瓣 骨瓣 莲瓣 活瓣 瓜瓣 豆瓣 根瓣重瓣胃 蒜瓣儿 一瓣香 豆瓣酱 八瓣子 花瓣装 鼬瓣根 酱瓣草豆瓣儿酱 一瓣心香 橘瓣鱼圆 银嘴豆瓣 七楞八瓣 一瓣子心 一瓣之香 七棱八瓣一籽一瓣儿

瓜瓣 根瓣 活瓣 花瓣 蒜瓣 门瓣 莲瓣 尖瓣 豆瓣 瓣香 瓣胃 瓣膜

瓣组词 :蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、活瓣、门瓣、瓣香、豆瓣、尖瓣、根瓣、瓜瓣、重瓣胃、蒜瓣儿、八瓣子、一瓣香、豆瓣酱、酱瓣草、豆瓣儿酱、一瓣心香、七楞八瓣、一瓣之香、一瓣子心、七棱八瓣望采纳

“瓣”除了可以组“花瓣”还可以组瓜瓣,豆瓣膜,瓣胃,莲瓣.瓜瓣[ guā bàn ]瓜子.2.豆瓣[ dòu bàn ]豆类去皮后可分开的子叶3.瓣膜[ bàn mó ]一种小瓣或类似小瓣膜的结构4.瓣胃[ bàn wèi ]也叫重瓣胃. 反刍动物的第三胃.位于腹腔前部右侧.前通网胃,后接皱胃(有些反刍动物如骆驼等瓣胃与皱胃不分).黏膜面形成许多大小不等的叶瓣,没有消化腺.其主要功能在阻留食物中的粗糙部分,继续加以磨细,并输送较稀部分入皱胃,同时吸收大量水分和酸.5.莲瓣[ lián bàn ]指绣鞋.指旧时女子缠得很小的脚.

包含“?瓣”的词语:# 花瓣# 莲瓣# 蒜瓣# 豆瓣# 根瓣# 瓜瓣# 门瓣# 尖瓣# 活瓣包含“瓣?”的词语:# 瓣香# 瓣膜# 瓣胃

【七棱八瓣】比喻四分五裂. 【心香一瓣】心香:旧时称中心虔诚,就能感通佛道,同焚香一样.一瓣:即一炷香.比喻十分真诚的心意.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com