wlbk.net
当前位置:首页 >> 《木兰诗》拼音版 >>

《木兰诗》拼音版

【拼音】 mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dān hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēn , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī . 唯 闻 女 叹 息 . wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ yì ? 问 女 何

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dān hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēn , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī . 唯 闻 女 叹 息 . wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ yì ? 问 女 何 所 忆 ? nǚ

mù lán cí木 兰 辞jī jī fù jī jī ,唧 唧 复 唧 唧 ,mù lán dān hù zhī ,木 兰 当 户 织 ,bù wén jī zhù shēn ,不 闻 机 杼 声 ,wéi wén nǚ tàn xī .唯 闻 女 叹 息 .wèn nǚ hé suǒ sī ?问 女 何 所 思 ?wèn nǚ hé suǒ yì ?问 女 何 所 忆 ?nǚ yì wú su

TIE(三声)WEI(二声)JUAN(四声)

Mum Lan Shiyh(Beii Chaog Min Geo)木 兰 诗 ( 北 朝 民 歌 )Jikz~ fu jikz~, Mum Lan dam huu zhil.唧唧复唧唧,木兰当户织.Bu weno ji zhumz shemv, weix weno nv tank xio.不闻机杼声, 惟闻女叹息.Wenk nv her suo sio, wenk nv her suo yiix.

ji ji fu ji ji,mu lan dang hu zhi.bu wen ji zhu sheng,wei wen nv tan xi.wen nv he suo si , wen nv he suo yi.nv yi wu suo si, nv yi wu suo yi.zuo ye jan jun tie,ke han(二声)da dian bing,jun shu shi er juan, juan juan you ye ming.a ye wu da er,mu lan wu zhang xiong,yuan wei(四声) shi an ma,cong ci ti ye zheng

带拼音版木兰诗原文 mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dān hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēn , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī . 唯 闻 女 叹 息 . wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ yì

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dān hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēn , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī . 唯 闻 女 叹 息 . wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ yì ? 问 女 何 所 忆 ? nǚ

唧唧的织布声,木兰在对着门织布.听不到织布的声音,只听见木兰的叹气声. 问木兰在想什么,在思念什么呢?木兰没有想什么,也没有思念什么.昨夜看见军中的文告,知道皇上在大规模地征兵,征兵的名册有很多卷,上面都有父亲的名

rxcr.net | ymjm.net | wkbx.net | mwfd.net | ntjm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com