wlbk.net
当前位置:首页 >> 《兰亭序》拼音版 >>

《兰亭序》拼音版

兰亭序全文、拼音:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也.群贤毕至,少长咸集.此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次.虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽

《兰亭序》 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也.群贤毕至,少长咸集.此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次.虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情.是日

baidu一下,全有

lán tíng xù 兰 亭 序 yǒng hé jiǔ nián ,suì zài guǐ chǒu ,mù chūn zhī chū 永 和 九 年 ,岁 在 癸 丑 ,暮 春 之 初 ,huì yú huì jī shān yīn zhī lán tíng ,xiū xì shì yě ,qún ,会 于 会 稽 山 阴 之 兰 亭 ,修 禊 事 也 ,群 xián bì zhì ,shào zhǎng xián j

“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也.群贤毕至,少长咸集.此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次.虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情.是日也,天朗

癸kui禊qi骋chen晤wu系xi彭殇pengshang

王羲之(wang xi zhi)

kuai4ji1 shang1tuan1Xi4

拼音: [lán tíng jí xù] 《兰亭集序》又名《兰亭宴集序》、《兰亭序》、《临河序》、《禊序》和《禊贴》.东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿.《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨.

兰亭集序 〔东晋〕王羲之 【作者小传】王羲之(321379),字逸少,东晋琅临沂(今山东临沂县人).初为秘书郎,庾亮请为征西参军,累迁长史,拜宁远将军,江州刺史.后征为吏部尚书,不就,授护国将军,迁右军将军,会稽内史.

wlbx.net | jinxiaoque.net | lstd.net | bdld.net | 9371.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com